Капак за завртки

 • Screw Cap-S2027

  Завртка капа-S2027

  Број на производ: S2027
  Име на производот: капаче од завртка 38мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S3776

  Завртка капа-S3776

  Број на производ: S3776
  Име на производот: капаче од завртка од 18мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S1770

  Завртка капа-S1770

  Број на производ: S1770
  Име на производот: капаче од завртка 20мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S2009

  Завртка капа-S2009

  Број на производ: S1770
  Име на производот: капаче со завртка од 30мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S10685

  Завртка капа-S10685

  Име на производот: капаче од завртка од 60 мм
  Име на производот: капаче со завртка од 30мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S2692

  Завртка капа-S2692

  Број на производ: S2692
  Име на производот: капаче со завртка од 62 мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S2020

  Завртка капа-S2020

  Број на производ: S2020
  Име на производот: мм завртка капаче
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S2026

  Завртка капа-S2026

  Број на производ: S2026
  Име на производот: капаче од завртка 20мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S3339

  Завртка капа-S3339

  Број на производ: S2026
  Име на производот: капаче од завртка од 24мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S2748

  Завртка капа-S2748

  Број на производ: S2026
  Име на производот: капаче за извлекување 24мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување

 • Screw Cap-S3995

  Завртка капа-S3995

  Број на производ: S2026
  Име на производот: Забно капаче од 45 мм
  Материјал: ПП
  Употреба: перење, биомедицинска, козметика, хемикалија
  Спецификација: отпорност на корозија, доказ за истекување, силно запечатување